Beperkte daling WW in Friesland

LEEUWARDEN - De WW in Friesland nam in maart licht af tot bijna 21.500 uitkeringen.

In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen. De handel bleef ook in maart last houden van een verhoogde instroom van nieuwe WW-uitkeringen als gevolg van recente faillissementen in het grootwinkelbedrijf. Daling WW in Friesland Eind maart 2016 telde Friesland 21.455 WW-uitkeringen. Dat is 6,4% van de van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland daalde in maart met 1,1%. Dat is een daling van 244 uitkeringen. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Friesland 8,7% (1.715) meer WW-uitkeringen. Ontslagen grootwinkelbedrijf V&D remmen daling WW af Vrijwel alle sectoren hadden in maart te maken met minder nieuwe WW-uitkeringen dan in februari. Dit was vooral het geval in de uitzendsector, landbouw en bouw die de werkzaamheden zagen aantrekken in het voorjaar. Ook in de zorgsector nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen af. De handel bleef ook in maart last houden van een verhoogde instroom van nieuwe WW-uitkeringen. Met het faillissement van V&D en het mislukken van de doorstart in februari verloren veel mensen er hun baan. Ook in maart leidde dit tot veel nieuwe WW-uitkeringen uit het grootwinkelbedrijf. Meer openstaande vacatures Hoewel het economisch herstel nog niet blijkt uit een structurele afname van het aantal WW-uitkeringen, zien we dit al wel terug in meer openstaande vacatures. In het afgelopen jaar nam het aantal openstaande online vacatures in Friesland toe met 18%. In maart staan vooral in de techniek veel vacatures open. De komende maanden neemt het aantal vacatures naar verwachting verder toe door het aantrekken van seizoenswerkgelegenheid in bouw, landbouw en horeca. Wisselend beeld Nederland In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind maart uit op 470.163. Dat is 5,3% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 469.173. In de afgelopen maand steeg het aantal WW-uitkeringen landelijk licht met 0,2% (990). Nederland laat een wisselend beeld zien. In Noord-Nederland en in Zuid-Nederland daalde de WW, terwijl West- en Midden-Nederland een stijging lieten zien. Een jaar eerder telde Nederland 443.148 WW-uitkeringen. Daarmee steeg het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 6,1% (27.015). De stijging over het afgelopen jaar varieerde van 0,9% in Utrecht tot 11,9% in Drenthe. Regionale verschillen De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de andere noordelijke provincies geven een vergelijkbaar beeld. In alle drie de noordelijke provincies daalde de WW in maart rond de 1%. Ten opzichte van een jaar eerder steeg het aantal WW-uitkeringen in alle 3 de noordelijke provincies.