Open avond Jongerenpanel Fryslân

LEEUWARDEN - Het Jongerenpanel Fryslân houdt op woensdagavond 11 mei een open vergadering.

Geïnteresseerde jongeren kunnen dan een kijkje nemen achter de schermen bij het Jongerenpanel. De avond zal onder andere bestaan uit een presentatie, film en brainstormsessie. Thijs Riem Vis komt langs om te vertellen hoe het Jongerenpanel hem geïnspireerd heeft het succesvolle bedrijf De Streekboer op te richten. De open vergadering wordt georganiseerd om jongeren een goed beeld te geven van het panel en toekomstige leden te ontmoeten. Het is een mooi moment om andere jongeren te ontmoeten die bezig zijn met duurzaamheid, natuur en milieu, en om te horen wat er gaande is in de Fryslân. De open vergadering lijkt op een gewone vergadering, maar is voor iedereen toegankelijk. Over het Jongerenpanel Het Jongerenpanel is sinds 3 jaar actief. De groep jongeren houdt zich bezig met natuur, milieu en duurzaamheid in de provincie Fryslân en brengt adviezen uit aan provincie, gemeentes en bedrijven. Het Jongerenpanel is hierin zelfstandig en bepaalt zelf ieder jaar zijn richting. Het Jongerenpanel heeft de afgelopen jaren advies gegeven over Fairtrade, windenergie, overheid en social media en werkt nu aan een advies over duurzaamheid op festivals. Daarnaast onderneemt het panel leuke publieksacties om aandacht te vragen voor duurzaamheid. Praktische informatie: De avond duurt van 17.30 tot 19.30 uur. Locatie: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden. Voor eten en een drankje na afloop wordt gezorgd. Opgeven is gewenst in verband met de catering, dit kan via: g.de.jong@friesemilieufederatie.nl.