Jaarlijkse rommel-, curiosa- en antiekmarkt in Wergea

WERGEA - De negenendertigste editie van de jaarlijkse rommel-, curiosa- en antiekmarkt wordt op zaterdag 7 mei in Wergea gehouden.

Evenals alle voorgaande keren is de opbrengst van deze markt bestemd voor het onderhoud en het verbeteren van het multifunctionele centrum ‘De  Bidler’. De markt is, zoals gebruikelijk, gesitueerd rondom ‘De Bidler’ én op het voormalige Fricoterrein. De Bidler is het kerkgebouw in het centrum van Wergea. Alle stands zijn wijds neergezet waardoor de markt erg ruim en overzichtelijk is. In de week voorafgaande aan de markt worden alle verkoopbare spullen huis aan huis opgehaald en vervolgens geselecteerd en gesorteerd op kwaliteit. De voorselectie heeft als doel om het kaf van het koren te scheiden. Voor de liefhebber is er gegarandeerd wat voor zijn of haar gading bij. Het aanbod is zoals gewoonlijk groot en zeer divers en de kwaliteit van de aangeboden goederen is altijd hoog. Veel van de spullen vallen in de categorie curiosa, maar ook is er vaak, voor wie er een neus voor heeft, genoeg antiek op de kop te tikken. Bovendien worden er heel schappelijke prijzen gevraagd. De Wergeaster rommelmarkt is altijd inclusief een grote boekenmarkt, met ook nu weer een groot aanbod en een grote diversiteit aan boeken, waaronder vele Friestalige romans. De echte verzamelaars zijn derhalve altijd vaste klant op de boekenmarkt. De verkoop begint traditiegetrouw om klokslag één uur en geen minuut eerder. Een en ander duurt tot half vier. De echt goede en waardevolle stukken zijn apart gehouden en worden aan het einde van de markt bij opbod verkocht in een daarvoor speciaal ingerichte wagen. Deze veiling begint meestal tussen 14.30 en 15.00 uur en wordt vooraf aangekondigd. Het Bidler-terras is tot ongeveer 15.30 uur open en er is daar voor de kinderen (tot 12 jaar) gratis ranja.