Lintjesregen gemeente Tytsjerksteradiel 2016

BURGUM - Burgemeester E.J. ter Keurs van Tytsjerksteradiel heeft dinsdag 26 april aan een vijftal inwoners van de gemeente een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

De uitreiking vond ’s morgens vanaf 10.00 uur plaats in restaurant De Pleats in Burgum. Hieronder volgen de namen van de gedecoreerden, met daarbij een korte beschrijving van hun verdiensten. Gedecoreerden:
 • Jacob Plantinga (71), Garyp
De heer Plantinga wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is toegekend voor:
 • Het gegeven dat de heer Plantinga van 1985 tot heden diverse functies heeft bekleed o.a. als oudste en penningmeester van de Pinkstergemeente in de Westereen;
 • in de periode van 1989 tot heden was de heer Plantinga drager en bode bij begrafenisvereniging De Eendracht te Garijp, waarbij de heer Plantinga zich op vrijwillige basis extra inzet voor de nazorg richting de nabestaanden;
 • de heer Plantinga zet zich in voor de medemens. Hij rijdt met mensen naar het ziekenhuis voor ziekenhuisbezoeken, Schiphol, bezoekjes aan ouderen die alleen zijn en zieke buurtgenoten kunnen op zijn hulp rekenen. Verdiensten die als normaal maatschappelijk worden bestempeld, maar absoluut waardevol zijn voor de ontvangers van zijn hulp.
 
 • Petrus Smedinga (69), Ryptsjerk
De heer Smedinga wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is toegekend voor:
 • Het gegeven dat de heer Smedinga van 1979 tot 1985 lid was van de schoolfeestcommissie van de School met de Bijbel te Ryptsjerk;
 • in de periode van 1993-1998 was de heer Smedinga lid van het bestuur van de Dorpsfeestcommissie;
 • van 1981 tot 2002 was de heer Smedinga als lid van de Christelijke Zangvereniging Advendo actief betrokken bij de oudpapieractie;
 • dat de heer Smedinga van 1995 tot heden werkzaam is als vrijwilliger bij de Stichting op Toutenburg;
 • sinds 1998 tot heden is de heer Smedinga koster bij de Protestantse Gemeente te Ryptsjerk.
 
 • Grietje Smedinga- Bosma (67), Ryptsjerk
Mevrouw Smedinga-Bosma wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is toegekend voor:
 • Het gegeven dat mevrouw Smedinga-Bosma van 1990 tot heden mantelzorg aan een familie verleent;
 • in de periode van 1998 tot heden mevrouw Smedinga-Bosma koster bij de Protestantse gemeente te Ryptsjerk is en tevens de organisatie van het verjaardagsfonds voor deze gemeente verzorgt;
 • dat mevrouw Smedinga-Bosma van 1990 tot 1994 mantelzorg aan een alleenstaande persoon heeft verleend;
 • van 1995 tot 2015 was mevrouw Smedinga-Bosma secretaris van het bestuur van Begrafenisvereniging Helpt Elkander;
 • dat mevrouw Smedinga-Bosma van 1976 tot 1979 mede-oprichtster/hulpleidster/bestuurslid van Peuterspeelzaal ’t Prottersnest is geweest.;
 • van 1984 tot 1997 was mevrouw Smedinga-Bosma collectant van de Nederlandse Hartstichting.
 
 • Cornelis Arend Spronk (70), Oentsjerk
De heer Spronk is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is toegekend voor:
 • Het gegeven dat de heer Spronk van 1965 tot 1972 zich heeft ingezet voor de zendingscommissie van de Emmakerk te Watergraafsmeer;
 • dat de heer Spronk van 1974 tot 1980 als Lepra-arts in Mangu, Nigeria werkzaam is geweest via de Stichting Nederlandse Vrijwilligers;
 • van 1982 tot 1983 lid geweest van de Medenzeggenschapsraad van de lagere school te Barneveld;
 • dat de heer Spronk van 1986 tot 2010 werkzaam was als plastisch chirurg in het MCL te Leeuwarden;
 • van 1987 tot 2007 was de heer Spronk bestuurslid van de IDA Foundation te Amsterdam;
 • sinds het jaar 2000 is de heer Spronk betrokken bij de reconstructief chirurgische missie Stichting Faridpur, Bangladesh;
 • van 2003 tot heden is de heer Spronk betrokken als ondersteuner bij de oprichting van het Holland Children House in Faridpur;
 • van 2000 tot heden verzorgt de heer Spronk de fondsenwerving en presentaties voor de Stichting Faridpur;
 • dat de heer Spronk van 2005 tot heden betrokken is bij de reconstructief-chirurgische missie Manga te Nigeria;
 • sinds 2014 is de heer Spronk betrokken bij het opzetten van een brandwondencentrum te Mangu, Nigeria.
 
 • Neeltje Spronk-Mulder (69), Oentsjerk
Mevrouw Spronk-Mulder is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is toegekend voor onder andere:
 • Het gegeven dat mevrouw Spronk-Mulder van 1974 tot 1980 als verpleegkundige werkzaam was in de Mangu leprosy settlement;
 • dat mevrouw Spronk-Mulder diverse functies heeft bekleed bij de Hervormde Kerk te Barneveld en bij de Hervormde Kerk te Oentsjerk;
 • van 1986 tot 1987 was mevrouw Spronk-Mulder leesmoeder op basisschool de Paedwizer te Oentsjerk;
 • van 1988-1996 was mevrouw Spronk-Mulder lid van het Jaarbestuur Heemstra State, verzorgingstehuis Oentsjerk;
 • sinds 2000 is mevrouw Spronk-Mulder, oprichter, bestuurslid en fondsenwerver van de Stichting Faridpur te Oentsjerk;
 • van 2003 tot heden ondersteunt mevrouw Spronk-Mulder bij de opzet en ontwikkeling van het Holland Children House in Faridpur;
 • van 2001 tot 2007 was mevrouw Spronk-Mulder voorzitter van de Rondtuinen Friesland en Flevoland;
 • sinds 2004 ondersteunt mevrouw Spronk-Mulder de renovatie van de school en het internaat in Mangu;
 • van 2006 tot 2010 was mevrouw Spronk-Mulder lid van de Raad van Toezicht van Skewiel te Oentsjerk was;