Fier start project ‘Eerst een diploma en een baan’

LEEUWARDEN - Fier, het landelijk expertise- en behandelcentrum bij geweld in afhankelijkheidsrelaties, is gestart met een nieuw project: Eerst een diploma en een baan.

De organisatie gaat meisjes en jonge vrouwen met een hulpverleningsachtergrond substantieel ondersteunen, zodat hun kansen op maatschappelijke participatie toenemen. Het project wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). De meiden die bij Fier worden opgevangen en behandeld hebben vanwege hun verleden vaak flinke achterstanden in hun schoolcarrière opgelopen. Fier zorgt ervoor dat ze tijdens en na de behandeling actief bezig gaan met het behalen van een diploma en het opdoen van werkervaring, zodat ze weer kunnen participeren in de maatschappij. Dat doet Fier door samen met het Friesland College hoogwaardig onderwijs te bieden aan de meiden die in de specialistische opvangvoorzieningen van Fier verblijven. En door ze te koppelen aan een ‘motivator’ uit hun eigen omgeving die hen ondersteunt bij het behalen van een mbo-diploma en het vinden en behouden van een baan voor tenminste 6 maanden. ,,We zetten sterk in op watchful waiting, blijven volgen hoe het gaat. Als expertisecentrum willen we inzicht te krijgen in de risico-en succesfactoren in de vervolgzorg aan deze meiden en de knelpunten die zich voordoen in wet- en regelgeving bij het behalen van diploma’s en het vinden en behouden van werk. Het uiteindelijke doel is een succesvolle aanpak ontwikkelen die overdraagbaar is naar mbo-instellingen en andere jeugdzorginstellingen", vertelt Fier-projectleider Cleo Westermann. Fier en Maandag Om de missie van het project te laten slagen, is samenwerking met het bedrijfsleven van essentieel belang. Deze organisaties moeten zich openstellen voor kwetsbare jongeren met een hulpverleningsachtergrond.  Detacheringsbureau Maandag, dé detacheerder van de publieke sector voor interim professionals op hbo- en wo-niveau met landelijk 13 vestigingen, gaat Fier helpen bij het werven en coachen van de motivators. ‘Ons netwerk heeft affiniteit met de doelgroep van Fier. We detacheren professionals in de zorg’, vertelt Jelda Molenaar van Maandag. De samenwerking werd vorige week officieel bekrachtigd door wethouder Andries Ekhart die de organisaties op symbolische wijze een duwtje in de goede richting gaf. Ekhart: ,,Een bijzonder project en een mooie samenwerking. Samen kunnen we voorkomen dat kwetsbare jongeren in de uitkering belanden." Fier Fier is het landelijke expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier wil geweld in relaties voorkomen en stoppen en biedt hulp en behandeling bij de gevolgen van dit geweld. Fier helpt slachtoffers, getuigen én plegers van huiselijk geweld, jeugdprostitutie en eergerelateerd geweld. Waar nodig zorgt Fier voor veilige opvang.