Sisa kinderopvang overgenomen door Kids First COP groep | Update

LEEUWARDEN - Sisa Kinderopvang is dinsdag 26 april failliet verklaard. De onderhandelingen met een overname kandidaat zijn in de afrondende fase.

Het is de bedoeling dat zij in juni het overgrote deel van de locaties en het Gastouderbureau overnemen. Daarnaast bieden zij aan het merendeel van de medewerkers een nieuw contract aan. Tot 1 juni draaien alle locaties door (onder de hoede van de curator). In de loop van de maand mei wordt bekend voor welke locaties een doorstart niet mogelijk is. Maar zoals aangegeven is het de bedoeling dat het aantal locaties dat gesloten wordt, zeer beperkt blijft.

UPDATE | Overname Sisa Kinderopvang door Kids First COP groep 

Kids First COP groep is verheugd te melden dat zij per 1 juni 2016 een doorstart gaat maken met Sisa Kinderopvang te Friesland. Met deze doorstart houdt Kids First COP groep een groot deel van de Sisa locaties open. Hierdoor waarborgen wij de continuïteit voor kinderen ouders en medewerkers. Ook het gastouderbureau wordt overgenomen. Het streven is om zoveel mogelijk vaste (vertrouwde) medewerkers mee te nemen, zodat de kinderen geen hinder ervaren van de wisseling op organisatieniveau. Kids First COP groep zal vanuit haar eigen pedagogisch beleid werken met de intentie aan te sluiten bij de visie en uitgangspunten van uw huidige opvang, zodat de kinderen continuïteit zullen ervaren. Dat betekent onder andere dat wij de huidige openingstijden blijven hanteren. Kids First COP groep is een gedegen kinderopvangorganisatie, die naast kinderopvang ook opvoedingsondersteuning biedt. Daarnaast hebben we een zeer ruime ervaring met vroeg en voorschoolse educatie (VVE). Wij verwijzen u naar www.kidsfirst.nl voor algemene informatie. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via info@kidsfirst.nl.