Dodenherdenking in Oentsjerk

OENTSJERK - De Oecumenische Werkgroep Trynwâlden organiseert op 4 mei de jaarlijkse herdenking van de gevallenen van de tweede wereldoorlog.

Na een korte bijeenkomst met muziek en gedichten worden in een korte rondgang bloemen gelegd bij het graf van Klaas Rienewerf, die als soldaat in de begin dagen van de oorlog bij de Afsluitdijk is omgekomen. De Werkgroep legt aansluitend bloemen in Gytsjerk bij het monumentje van 2 in de Trynwâlden overleden jonge meisjes en bij het graf van Bauke Faber. Plaats:  Mariakerk adres:   Wynserdyk 9, Oentsjerk Aanvang: 19.30 uur