Sorti-sticker en selfie-actie Omrin

FRANEKER - Inwoners van Friesland krijgen deze week een Sorti-sticker thuisgestuurd. Op deze sticker staat wat wel en niet in de Sortibak mag.

Degenen die een selfie maken met daarbij de sticker op hun Sortibak in beeld, maken per gemeente kans op een een cadeaubon. De actie maakt deel uit van de grootschalige campagne: 'Sortibak, samen halen we alles eruit.' Doel van de campagne die Friese gemeenten en Omrin de komende jaren voert, is het verminderen van huishoudelijk afval. Nu gooit iedere Fries ongeveer 200 kilo per jaar weg, terwijl de helft daarvan uit gft-afval, papier, glas en textiel bestaat. Dat zijn allemaal grondstoffen die niet in de Sortibak thuis horen. Friesland streeft ernaar dit terug te brengen naar 100 kilo in 2020. De Sorti-sticker dient daarbij als geheugensteun. Een deel van de oplossing ligt namelijk in het bij de bron scheiden van afval. Dat betekent dat mensen thuis (nog) bewuster hun afval moeten scheiden om de landelijke VANG-doelstelling te behalen. Maak een Sorti-selfie en WIN In elke gemeente kunnen inwoners deze maand een zogenaamde 'Sorti-selfie' maken. Die foto kunnen ze via sociale media versturen naar Omrin. Op twitter via @Sortibakbiobak #sortiplak, met daarbij de naam van de gemeente. Op Facebook via 'samenhalenwealleseruit', ook met het vermelden van de gemeente waar iemand woont. De gemeenten verloten 10 juni 2016 hun prijs. VANG-doelstelling VANG staat voor: 'Van Afval Naar Grondstof'. Het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk afval komt voort uit de 'VANG-doelstelling'. In heel Nederland moet voor 2020 de hoeveelheid afval zijn verminderd. Het doel is om dan maximaal jaarlijks 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner te verbranden. Daarnaast is het doel om 75% van al het huishoudelijk afval te scheiden, zodat de grondstoffen kunnen worden hergebruikt en alleen het overige afval wordt omgezet in energie door het te verbranden. Sorticampagne Begin april startte Omrin de Sorticampagne. Als aftrap maakten wethouders van elke gemeente een selfie bij de Sortibak. De campagne begon met de naamsverandering van de 'restcontainer'. Die naam wekt de suggestie dat alles wat binnen een huishouden overblijft aan afval (de rest), in die container mag. Tot op heden gaat er nog teveel afval onnodig in de Sortibak. Dat is afval dat nog gerecycled of hergebruikt kan worden, zoals: keukenafval, glas, textiel en oud-papier. Zijn deze grondstoffen eenmaal in aanraking gekomen met ander afval, dan is het niet meer herbruikbaar. De campagne van Omrin richt zich daarom ook eerst op bewustwording. Winst voor Friesland en de wereld Gemiddeld produceert elke Fries nu circa 200 kilo afval per jaar. Hiervan kan Omrin nog 50 kg nascheiden maar zo’n 150 kg moet alsnog worden verbrand omdat het niet meer recyclebaar afval is. Tweederde daarvan had vooraf nog gescheiden en gerecycled kunnen worden. Er valt dus nog winst te behalen.