Stilstaan bij bevrijding op Hemelvaartsdag

LEEUWARDEN - Een bijzondere ontmoeting deze donderdag 5 mei. Hemelvaart en Bevrijdingsdag op één dag! Twee kerkgemeenschappen, één dienst.

Baptistengemeente Parkkerk uit Leeuwarden organiseerde hun jaarlijks terugkerende Hemelvaartsdienst in de open lucht. Dit jaar niet alleen, maar in samenwerking met de Pelikaankerk. Nieuwe locatie Waar voorgaande edities plaatsvonden in de theaterkoepel van de Prinsentuin, moesten ze vanwege Bevrijdingsdag deze keer uitwijken naar het Indië-monument in het Rengerspark. Een locatie die niet onderdeed voor voorgaande edities, en die vanwege de gedenkplek uitermate goed aansloot bij het thema van de dienst: ‘Vrijheid heeft een prijs’. Gedicht Onder de stralende zon heette voorganger Joke Verboom de aanwezigen van harte welkom. Een voltallig combo inclusief voorzangers begeleidde de samenzang, waarna Nathan  het gedicht ‘Vrijheid is bijzonder’ van Gabriëlle voordroeg. Door de aangename afwisseling van klassieke en moderne liederen ontstond een fijn geheel waar de diverse aanwezigen zich in thuis konden voelen. De prijs voor vrijheid Na een eigen ingestudeerde versie van het lied 'One of us' van Joan Osborne door comboleider Marcel, ging Joke Verboom dieper in op de prijs die voor onze vrijheid is betaald. Wat is vrijheid en hoe waarborgen wij die vrijheid in een wereld van opportunisme, eigengereidheid en individualisme? Ze wist op interessante wijze de link te leggen tussen Jezus’ lijden voor onze vrijheid en het leed dat er geleden werd voor onze vrijheid nu in het land waarin wij leven. Vrijheid die helemaal niet zo vanzelfsprekend is dan die soms lijkt. Goede doel Na afloop werd er gecollecteerd voor stichting Gave. Een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor het werk met vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Vanuit bijbels oogpunt kerken en vrijwilligers inspireren en ondersteunen voor een gastvrije ontvangst en houding ten opzichte van vluchtelingen in de nabije omgeving. De dienst werd afgesloten met het zingen van 'Samen in de naam van Jezus'. Een toepasselijke afsluiting van een dienst waarin ontmoeting en samenzijn centraal stond. Vervolg Tijdens de koffie werden de eerste plannen voor volgend jaar Hemelvaart al weer gesmeed. Dan weer terug in de muziekkoepel van de Prinsentuin?