Expositie de Alde Feanen yn byld

WARTEN - Museum Warten mag vanaf dit seizoen het Gastheerschap Nationaal Park de Alde Feanen voeren en daarom staat dit bijzondere natuurgebied dit jaar centraal in museumgebouw it Earmhûs.

De expositie ‘de Alde Feanen yn byld’ toont het gebied, gezien door de lens van de amateur fotografen Charles Storm, Roel Bos en Mathieu Okkinga. Ieder van hen met een eigen benadering van de diverse en unieke flora en fauna van dit laagveenmoeras. Zij hebben dit vastgelegd vanuit een geheel eigen perspectief waardoor er een verrassend en zeer afwisselende expositie tot stand is gekomen. De foto’s gemaakt door Wartenster Roel Bos onderscheiden zich vooral doordat zij met een uitermate groot geduld zijn gemaakt. Oud Wartenster Charles Storm fotografeert op een manier waarvan je zou denken dat er een Oud Hollandse meester aan te pas is gekomen. Mathieu Okkinga, eigenaar van een vakantieboerderij in NP de Alde Feanen laat ons vooral de mens in de Alde Feanen zien. De expositie wordt aangevuld met een korte film over enkele in dit gebied voorkomende dieren zoals o.a. de otter. Ook zijn er opgezette dieren tentoongesteld waaronder de laatste otter van de inheemse populatie en ‘de kening fan de greide’, de skries (de grutto). In aansluiting op de expositie kunt u Pinkstermaandag, 16 mei a.s. vanaf 14.30 uur met een boerenpraam meevaren. De tocht voert langs en over bijzondere plekken in de Alde Feanen met ieder zijn eigen ‘beeldend’ verhaal. De praam zal 1 maal per maand op een zondagmiddag uitvaren. Graag vooraf aanmelden op 058 2552546. De expositie ‘NP de Alde Feanen yn byld’ is te bezoeken op zaterdag 14 en maandag 16 mei van 13.30 tot 17.00 uur. Vervolgens iedere zaterdag en zondag t/m september van 13.30 tot 17.00 uur.  In juni t/m september ook op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden is Museum Warten op afspraak geopend via 058 2552546/2552874 of mail info@MuseumWarten.nl.