Asieldier van de week | Corianne

LEEUWARDEN - Op aangeven van Dierenopvang De Wissel komt wekelijks een asieldier onder de aandacht.

Dit keer is dat Corianne, een soort buurtkat die al enige jaren rondliep en steeds weer een nestje kreeg. Corianne is van straat gehaald en nu zit ze warm en droog bij ons. Ze moet wel aan de hele situatie wennen en is soms minder benaderbaar. Ze heeft zeker een lief karakter in zich, maar vindt het hier soms nog erg spannend en laat dan af en toe tegenstrijdig gedrag zien. Zo kunnen we haar aaien en aanhalen en zo wil ze het niet. Misschien krijgt ze na verloop van tijd wel meer zelfvertrouwen en wordt ze gemakkelijker in haar gedrag. Ze vindt het wonen in de kattenkamer ook spannend en blaast de andere katten uit haar buurt. Misschien kan ze in toekomst wel bij een sociale andere kat samenleven en zo het juiste gedrag kopiëren. Maar dat zal de tijd uit moeten wijzen. Bij wie mag ze ontdooien? Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.