Het Saxofoonorkest komt naar Stiens

STIENS - De Kultuerried Ljouwerteradiel is er opnieuw in geslaagd om iets bijzonders in Stiens te organiseren.

Op zondagmiddag 22 mei vindt er in de St. Vituskerk een heel bijzonder concert plaats, waarbij de echte muziekliefhebber royaal aan zijn trekken zal komen. Om 16.00 uur treedt daar namelijk het Saxofoonorkest uit Drachten op. In dit unieke orkest, dat bestaat uit dertien enthousiaste en getalenteerde muziekbeoefenaars, zijn alle zeven saxofoonsoorten evenredig vertegenwoordigd in een vaste bezetting. De muzikanten vormen een mix van beroeps- en vergevorderde amateurmusici. Dit orkest staat onder de inspirerende leiding van Karl Veen, jarenlang als docent saxofoon verbonden aan muziekschool De Meldij in Drachten. Daarvoor was hij vele jaren werkzaam  als hoofddocent saxofoon aan verschillende conservatoria. Hij geniet zowel landelijk als internationaal bekendheid als  docent, arrangeur, dirigent en promotor van de saxofoon in al zijn verschijningsvormen. Karl Veen maakt alle arrangementen voor zijn orkest zelf. Op www.hetsaxofoonorkest.nl en op www.cultuurregiostiens.nl vindt u meer informatie over dit concert en over orkest, spelers, instrumenten en dirigent.