Schoolkaatskampioenschap Gemeente Leeuwarden

WERGEA - Het kaatskampioenschap van de gemeente Leeuwarden voor basisschoolparturen vindt op woensdag 8 juni plaats.

De wedstrijden worden gehouden op de sportvelden in Wergea (met dank aan Kv. ’t Oosten) en beginnen om 14.30 uur. Er is een wedstrijd voor jongensparturen (of gemengde parturen, max. één meisje) en bij voldoende deelname is er een aparte wedstrijd voor meisjesparturen. De samenstelling van het partuur mag uit 2 of 3 spelers bestaan. Uw school mag met meerdere parturen meedoen. Tevens wordt er en zogeheten D.E.L. partij georganiseerd. (door elkaar loten partij: kinderen van verschillende scholen kaatsen met elkaar) De D.E.L partij is voor kinderen die niet in een schoolpartuur zitten, maar toch mee willen doen. De D.E.L. partij telt niet mee voor het Leeuwarder schoolkampioenschap. Bij voldoende deelname wordt er gekaatst in de categorie pupillen en schooljeugd. Bij minimale opgave worden de categorieën bij elkaar gevoegd. Het kampioenschap van Leeuwarden is tevens de voorronde voor deelname aan het kampioenschap van Friesland. Deze wedstrijd wordt dit jaar op maandag 13 juni gehouden en wel op het Sjûkelân te Franeker. (aanvang: 12.30 uur) De wedstrijd wordt de Kleine PC voor Basisscholen genoemd. Het is een speciale wedstrijd en heeft alles te maken met het Koninklijk bezoek aan het Sjûkelân op deze dag. Voor de kampioenspartij gelden de volgende opslaglijnen: De opslaglijn voor jongens is: 18 meter, voor de meisjes: 15 meter. Deze afstanden worden ook bij de Kleine PC voor Basisscholen gebruikt. Voor de D.E.L partij gelden de opslagafstanden niet. Alle kinderen die willen kaatsen kunnen dus meedoen aan deze wedstrijd. Opgave kan via de mail: skalsbeek@proloog.nl tot en met woensdag 1 juni 19.00 uur. In de opgave dient u de deelnemende parturen van uw school met namen (voor- en achternaam) en geboortedatum door te geven. Tevens kunnen kinderen die meedoen met de D.E.L. partij hier worden aangemeld.