Oecumenische iepenlofttsjinst in Wirdum

WIRDUM - De oecumenische iepenlofttsjinst in Wirdum vindt zondag 29 mei om 9.30 uur plaats bij Camstra State.

Het is een viering aan tafel. Belangstellenden worden daarom verzocht om een eigen stoel mee te nemen. Tijdens de viering delen jongeren een aantal keer eten rond. Voor kinderen is er een speciale activiteit. Brassband Wurdum, onder leiding van John Blanken, verzorgt de muzikale begeleiding. Voorgangers zijn pastor Susan Boukema-Koopman en ds Wiebrig de Boer-Romkema.