Boek '100 jaar op de Hollanderdijk' verschenen

LEEUWARDEN - ‘Het Groot Hollanderwijkboek’ is vorige week in buurthuis het Hollanderhuuske gepresenteerd.

'100 Jaar op de Hollanderdijk' is uitgebracht ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Leeuwarder buurt. Het kloeke boek beschrijft in vijf hoofdstukken de geschiedenis van de karakteristieke buurt. Onderwerpen als de inpoldering van de Middelzee, de aanleg van het spoor, de bouw van het wijkje in 1915, de bewoners, de strijd voor het behoud en de renovatie van de wijk en ook de recente jaren komen uitgebreid aan bod. Het boek bevat meer dan 500 illustraties. Het is vooral geschreven voor de bewoners van de wijk.  Dankzij bijdragen van verschillende fondsen ontvangen zij het boek gratis. Voor oud-bewoners en andere belangstellenden is het te koop bij de Friese Schrijfkamer, boekhandel Van der Velde, het Historisch Centrum  Leeuwarden( HCL) en bij drukkerij Stip aan de Nieuwe Hollanderdijk. Bij bovenstaande foto (een van de illustraties uit het boek), rond 1954 gemaakt door Durk Heddema, hoort de volgende beschrijving: Peterolieboer Piet Swart vent z’n handel uit in de Hollanderstraat. Achter hem, op de rug gezien, groenteboer Epema. Links de zusjes Hillie en Hieke Brouwer en Tiny Heddema.