Feestelijke ingebruikname Energiecentrale Camminghaburen

LEEUWARDEN - Ennatuurlijk heeft de nieuwe energiecentrale in Camminghaburen vandaag op feestelijke wijze officieel geopend.

Met het in gebruik nemen van deze energiecentrale zet Ennatuurlijk samen met de Gemeente Leeuwarden een mooie stap in de verduurzaming van de omgeving en het verminderen van CO2 uitstoot. Met het vervangen van de 33 jaar oude installatie door de nieuwe warmteopwekinstallatie wordt een CO2 reductie van minimaal 40.000 ton gerealiseerd over een periode van 30 jaar. Dit staat gelijk aan een CO2 opname van ongeveer 60.000 bomen per jaar. De openingshandeling werd verricht door wethouder Isabelle Diks van Gemeente Leeuwarden en Algemeen Directeur van Ennatuurlijk Erik Stronk. Stronk benadrukt daarbij de prettige samenwerking met partners in dit project zoals Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Friesland Campina en het FSFE ((Fûns Skjinne Fryske Enerzjy)) en de mogelijkheden die de nieuwe centrale op termijn biedt voor andere duurzame initiatieven. Een van die initiatieven wordt op dit moment al onderzocht. ,,Ennatuurlijk heeft samen met Friesland Campina en het FSFE een intentieovereenkomst getekend om samen de mogelijkheden te onderzoeken om restwarmte uit het productieproces bij Friesland Campina te benutten en in te voeden op het bestaande warmtenet van Ennatuurlijk. Hiermee zal de warmtelevering verder worden verduurzaamd en zal het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee de uitstoot van CO2 nog verder worden teruggedrongen.” Ook wethouder Diks was verheugd met de gemaakte stappen. ,,De transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen kost tijd. De energiecentrale in Camminghaburen sluit uitstekend aan bij onze ambities en doelstellingen voor een duurzame en fossielvrije gemeente.” Behalve de intentieverklaring die is ondertekend met het FSFE en Friesland Campina, heeft Ennatuurlijk onlangs ook intentieovereenkomsten afgesloten met Bouwgroep Dijkstra Draisma en Van Wijnen voor het ontwikkelen van duurzame warmtenetten met als bron Geothermie in respectievelijk West en Zuid Leeuwarden. Op zaterdag 21 mei van 10.00 tot 15.00 uur stelt Ennatuurlijk de energiecentrale open voor bewoners en andere geïnteresseerden. Voor kinderen is er een springkussen, wordt er geschminkt en is er uiteraard wat lekkers. De energiecentrale is gevestigd aan het Kalverdijkje 73a in Leeuwarden.