Welzijnsmarkt in winkelcentrum Bilgaard

LEEUWARDEN - Een welzijnsmarkt met informatie over zorg, wonen en welzijn vindt op 28 mei tussen 13.00 en 16.00 uur plaats in winkelcentrum Bilgaard.

Het doel is om bewoners van Bilgaard informatie te bieden over zorg, wonen en welzijn, zodat zij met ondersteuning zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Muzikale medewerking wordt verleend door het Evergreen koor. De organisatie is in handen van Werkgroep Ouderen van het Sociaal wijkteam Noord – Bilgaard, die wordt begeleid door opbouwwerker Adiep Autar van het sociaal Wijkteam Noord. De welzijnsmarkt wordt financieel mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Stichting Oud Papieractie Bilgaard, de Stichting Wijkpanel Bilgaard en de inzet van alle aan de markt deelnemende instanties. Voor meer info kunt u contact opnemen met Jaap Dijkema, De Fennen 314 te Leeuwarden / 058-2660168 / jdijkema.jd@outlook.com of Adiep Autar, opbouwwerker, a.autar@wijkteamnoord.nl / 06-48182233 /06-10988915