Officiële ingebruikname zencentrum in Leeuwarden

LEEUWARDEN - Het Dharmahuis, boeddhistisch centrum voor zenmeditatie, werd zaterdag 21 mei officieel geopend.

Het centrum op Tuinen 15 is al een tijdje in gebruik terwijl de renovatiewerkzaamheden door gingen. Deze zijn onlangs afgesloten. Burgemeester Crone was bij de opening aanwezig. In zijn toespraak benadrukte hij dat iedereen vrij is om de religie of levensbeschouwelijke stroming te kiezen die bij hem of haar past. Er ontstaan slechts problemen als er van uitgegaan wordt dat het ene beter is dan het andere. Verdraagzaamheid is, juist ook in deze tijd, een belangrijke levenshouding. Crone wees op het belang om naar binnen te keren voor rust en stilte om daarna weer open te kunnen zijn voor de wereld om je heen. Hij was daarom blij met de komst van dit centrum in de stad die deze mogelijkheid biedt. De openingsceremonie werd begeleid door Jiun Hogen roshi. Zij is de spirituele leidster van het Internationale Zen Instituut waar het Dharmahuis deel van uit maakt. 's Middags was er een traditionele theeceremonie geleid door Coos van Heuven. Voor zenleraar Tenjo Schröder die de dagelijkse leiding van het centrum heeft, ging deze dag een wens in vervulling. Een eigen zencentrum dat activiteiten aanbiedt voor mensen die zen willen beoefenen. Momenteel worden wekelijkse cursussen zenmeditatie aangeboden, ochtendmeditatie en een studiegroep. In juli organiseert het Dharmahuis een voettocht voor een vreedzame samenleving. In september start er weer een introductiecursus voor mensen die willen kennismaken met zen. Foto: Wim van der Meulen