Fries Museum zoekt moderne terpvondsten

LEEUWARDEN - Voor de nieuwe tentoonstelling De Terp is het Fries Museum op zoek naar een modern gevonden voorwerp.

Mensen die bijvijvoorbeeld een legoblokje, handschoen, colaflesje of een ander mooi, vreemd of modern voorwerp hebben gevonden op een terp, kunnen een foto ervan opsturen naar het museum. Het leukste voorwerp krijgt een plek in de tentoonstelling.

De tentoonstelling De Terp laat zien uit welke lagen een terp bestaat en wat voor geschiedenis daarin verscholen ligt. Van 600 voor Christus tot het heden; de hele ontstaansgeschiedenis van terpen met voorwerpen uit verschillende tijden wordt getoond.

Om te laten zien dat moderne voorwerpen die mensen nu vinden in de toekomst ook archeologie worden, wil het museum de tentoonstelling graag aanvullen met gevonden voorwerpen. Mensen die willen meedoen, kunnen een foto van het voorwerp, plus naam en contactgegevens, mailen naar terp@friesmuseum.nl. Dit kan tot en met 10 juni.

De tentoonstelling is te zien vanaf 2 juli.