Verminderde verlichting Anne Vondelingweg

LEEUWARDEN - De lichtmasten op de middenberm van de Anne Vondelingweg worden per vandaag niet meer ingeschakeld.

De uitsluitend door snelverkeer gebruikte weg zal daardoor iets minder worden verlicht.  De verlichting nabij de op- en afritten blijft echter (grotendeels) normaal functioneren. Er zijn daarom geen nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid te verwachten. Als de proef bevredigend verloopt, worden de lichtmasten op de middenberm in een later stadium verwijderd. De gemeente Leeuwarden heeft in het projectplan ‘Het Donker Belicht’ onder andere de ambitie uitgesproken om met ingang van 2020 zo’n 10 % minder energie te verbruiken voor de openbare verlichting ten opzichte van het verbruik in 2010. In een aantal wijken is daarom een deel van de openbare verlichting al op non-actief gesteld en zijn lichtmasten verwijderd of aangepast. Andere wijken volgen op termijn. Ook de verlichting op de Rondweg wordt aangepast. De Anne Vondelingweg is daar de voorloper van. Het gaat in totaal om 56 lichtmasten die niet meer worden ingeschakeld en daarmee worden grote stappen voorwaarts gezet in het streven naar verlaging van het energieverbruik. Kostenbesparing is overigens niet de enige reden om de openbare verlichting met andere ogen te bekijken. De gemeente Leeuwarden streeft er namelijk naar de openbare verlichting zo vorm te geven dat er sprake is van duurzame, milieuvriendelijke, veilige, sfeervolle en betaalbare verlichting die aansluit bij de wensen van de bewoners. Daar komt dus meer bij kijken dan puur het uitschakelen van lichtmasten. Een genuanceerder beeld kan worden gevonden in het projectplan ‘Het Donker Belicht’ via www.leeuwarden.nl.