Actie tegen vergassing wilde ganzen

LEEUWARDEN - De Provincie Fryslân is voornemens zeer binnenkort wederom ganzen te vangen en te vergassen.

De Afdeling Fryslân van de Partij voor de Dieren demonstreert op donderdagochtend 2 juni voor het Provinciehuis in Leeuwarden en roept het provinciebestuur op diervriendelijker alternatieven toe te passen. Evenals vorig jaar wil de Provincie Fryslân wilde ganzen doden. Omdat de ganzen op dit moment in de rui zijn, kunnen zij bij onraad niet wegvliegen en zijn ze gemakkelijk bijeen te drijven in een zogeheten vangkraal om daarna met CO2 vergast te worden. Op 2 juni vanaf 8 uur ’s morgens zullen leden van de Partij voor de Dieren op de stoep van het Provinciehuis betogen tegen de voorgenomen ganzenvergassing. Daarbij zullen enkele betogers gehuld zijn in een ganzenpak voorzien van een gasmasker. Hoewel de wilde gans een beschermde diersoort is, wil het provinciebestuur opnieuw ontheffing verlenen zodat de ganzen op grote schaal gedood kunnen worden. Het provinciebestuur meent dat er te veel ganzen zijn in Fryslân, waardoor zij te veel economische schade zouden veroorzaken aan de graslanden. Op de meeste Friese weiden wordt uitsluitend eiwitrijk Engels raaigras geteeld, bedoeld voor de koeien die op stal staan, maar waar de wilde gans verzot op is. De Partij van de Dieren stelt dat het doden van ganzen alleen op de korte termijn leidt tot vermindering van de schade. Dweilen met kraan open Statenlid Rinie van der Zanden zegt: ,,Het is dweilen met de kraan open. Het smakelijke en voedzame raaigras lokt ganzen en zet ze ertoe aan zich in nog hoger tempo te vermenigvuldigen als een deel van de populatie wordt weggevangen. Het roer moet om. We moeten toe naar een natuurinclusieve landbouw, waarbij kruidenrijk gras wordt verbouwd en de koeien zo veel mogelijk in de wei lopen. We weten dat ganzen daardoor afgeschrikt worden en zich dan allengs zullen terugtrekken uit de weidegebieden. We zullen dan zien dat de populatie dan in de komende jaren geleidelijk gaat slinken."