VeVa studenten ROC Friese Poort naar Bosnië

LEEUWARDEN - Een groep van 71 studenten en 9 docenten van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa), locatie Leeuwarden, gaat van 31 mei tot en met 7 juni naar Bosnië.

Het doel van de reis is tweeledig; het helpen van de lokale bevolking door het opknappen van een school in Konjic en het opdoen van kennis over de geschiedenis van het land door middel van excursies. Leren in de praktijk Het uitgangspunt voor deze reis is een activiteit met de studenten, die relevant is voor deze Defensie instroomopleiding (VeVa). Iets dat vormend is voor het karakter van de studenten en wat de studenten een besef mee geeft over de impact dat hun toekomstige werk heeft op een regio waar zij ingezet zullen worden. Dit besef is een waardevol onderdeel van een dergelijke opleiding. Deze reis is ook een goed voorbeeld van hoe studenten in de praktijk leren bij ROC Friese Poort. Programma De studenten en docenten starten woensdag 1 juni met hun programma. De eerste drie dagen gaan ze de school Prva Osnovna skola in Konjic opknappen en sport- en spelactiviteiten doen met de kinderen van deze school. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het aanleggen van een trap, het opknappen van de entree en het bouwen van een speeltuin bij de school. In de dagen erna gaan de studenten en docenten verschillende excursies doen zoals een dag naar het door oorlog getekende Sarajevo, maar ook Srebrenica wordt bezocht. Samenwerking Out of area De reis is in samenwerking met Stichting Out of Area samengesteld. Deze stichting koppelt Nederlandse scholen aan projecten in gebieden van voormalig Joegoslavië, waar mensen de hulp erg goed kunnen gebruiken. Deze hulp bestaat bijvoorbeeld uit het opknappen van scholen, jeugdcentra en kinderdagverblijven. De projecten worden gesignaleerd door een netwerk ter plaatse. Dit zijn leerkrachten, artsen, directeuren van scholen e.d. die in het gebied wonen en alles weten over de plaatselijke problematiek en behoeften. Voorbereiding Op maandag 23 mei jl. was de laatste voorlichtingsbijeenkomst over de reis naar Bosnië voor de studenten VeVa. De studenten kregen nog een geschiedenisles over het ontstaan van de Balkanoorlog, waar het Nederlandse leger actief bij betrokken was. De studenten hebben allemaal zelf, eventueel door middel van sponsoracties, de bekostiging van hun reis geregeld. Tijdens de reis zullen studenten via facebook (www.facebook.com/veva.bosnie) verslag doen.