Asieldieren van de week | Twee prachtige hanen

LEEUWARDEN - Op aangeven van Dierenopvang De Wissel komen wekelijks asieldieren onder de aandacht.

Dit keer zijn dat 2 hanen die het goed met elkaar kunnen vinden, waarschijnlijk ook omdat er geen kip bij loopt. Ze willen echter graag verhuizen naar het platteland waar ze meer ruimte hebben. Hier wonen ze in een hondenkennel en dat is niet bepaald hun droomhuis! Wie heeft ruimte voor deze twee pracht hanen? Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.