Provincie Fryslân: Snel internet tot in alle uithoeken

SURHUISTERVEEN - De provincie Fryslân wil met een of meerdere marktpartij(en) snel internet in de gehele provincie aanleggen.

De afgelopen zes weken sprak men met zes marktpartijen. Verschillende mogelijkheden zijn verkend en uitgewerkt. Het doel is om via een samenwerking tussen marktpartij(en), de provincie en de gemeenten tot een snelle aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Fryslân te komen. Er liggen nu een aantal realistische voorstellen van marktpartijen die dit mogelijk lijken te maken. Mogelijkheden Twee concrete mogelijkheden lijken kansrijk. Deze worden nu uitgewerkt, zodat de provincie in juli een definitief besluit kan nemen. De privaat publieke samenwerking (PPS) behoort tot een van de opties. Hierbij maakt de provincie afspraken met een marktpartij(en) om samen met gemeenten en de provincie een nieuw netwerkbedrijf te realiseren. Dit gebeurt via een aanbesteding. Op deze manier kan er glasvezel worden aangelegd in de 'witte' (daar waar snel internet ontbreekt, red.) gebieden in Fryslân. De andere mogelijkheid is het faciliteren van een marktpartij die op eigen initiatief de 'witte' gebieden van glasvezel wil voorzien. Vaart De provincie beoordeelde de voorstellen die voortkwamen uit de gesprekken op haalbaarheid, kosten, snelheid en kwaliteit. Op basis daarvan werkt de provincie de mogelijkheden verder uit. Tijdens dit proces is er frequent afstemming met de Friese gemeenten. Ook neemt de provincie lopende lokale initiatieven in Fryslân mee in de afstemming en uitwerking. ,,Binnen nu en drie jaar moeten nagenoeg alle 'witte' gebieden in Fryslân beschikken over glasvezel”, vindt gedeputeerde Poepjes. ,,We houden de vaart erin. Met de stappen die wij dit jaar hebben gezet, vertrouw ik erop dat uiterlijk voorjaar 2017 de schep in de grond kan.” Investering De uitvoering van een van de varianten vraagt om een investering van de provincie van  maximaal €35 miljoen. De omvang van deze investering is mede afhankelijk van het financiële belang van marktpartijen in een nieuw netwerkbedrijf. Ook is dit afhankelijk van de financiële participatie van de Friese gemeenten. Het bedrag wordt vrijgemaakt uit de €60 miljoen die Provinciale Staten in 2014 beschikbaar stelde.