CityProms presenteert: Fryske fynsten

SWICHUM - CityProms organiseert, in samenwerking met het Frysk Muzyk Argyf (FMA), zondag 5 juni een concert vol muzikale verrassingen.

Er wordt muziek ten gehore gebracht uit het Frysk Muzyk Argyf, onder de titel ‘Fryske fynsten’. Regina Forte (foto) treedt vanaf 15.30 uur op in het kerkje van Swichum. Strijkkwartet Regina Forte speelt werken van Paulus Folkertsma en Sipke Hoekstra. Het concert is bij te wonen voor een bijdrage naar keuze (na afloop).