Gezond Natuur Wandelen zoekt begeleiders

LEEUWARDEN - De stichting Gezond Natuur Wandelen wil samen met een aantal lokale organisaties in Leeuwarderadeel als bv Sport en De Paletgroep met de buurtcoaches, elke week gratis, aantrekkelijke, laagdrempelige, begeleide wandelingen langs groene routes organiseren.

Voor deze wandelingen is de stichting op zoek naar vrijwilligers die op regelmatige basis een wandelgroep willen begeleiden. Een keer per maand zou al mooi zijn.  Het is de bedoeling om de wandelingen op donderdag 8 september te gaan beginnen vanuit sportcentrum It Gryn. Doel Het doel van Gezond Natuur Wandelen is om met mensen, die om wat voor reden dan ook wat minder bewegen, een keer per week een wandeling te maken van maximaal een uur. Ruim een derde deel van de Nederlanders beweegt minder dan een half uur per dag. Onderzoek heeft aangetoond dat door elke dag minstens 30 minuten te bewegen er enorme gezondheidswinst geboekt kan worden, waardoor men zich al snel veel beter gaat voelen. Wandelen in het groen versterkt deze effecten nog meer. Daarnaast is het wandelen natuurlijk vooral ook heel erg gezellig! Na afloop is er bovendien altijd gelegenheid voor een het gezamenlijk drinken van een kopje koffie. Inmiddels hebben een groot aantal organisaties uit welzijn, zorg, natuur en wandelsport hun medewerking aan de natuurwandelingen toegezegd. In Friesland zijn dat bv natuurorganisaties IVN Friesland, It Fryske Gea, GGD Friesland en de wandelbond KWBN. De begeleiders Wandelt u graag? Doet u dat graag in een groene omgeving? Wilt u het enthousiasme voor de natuur en/of het wandelen overbrengen op mensen die, om wat voor reden dan ook, minder bewegen? Wilt u op regelmatige en vrijwillige basis een wandelgroep begeleiden? Geef u dan op! U kunt wekelijks als begeleider meewandelen, maar ook als u één keer per maand beschikbaar bent, zijn we daar heel erg blij mee. De wandelingen zijn geen natuurexcursies, maar onderweg kan een begeleider of soms ook een deelnemer een of twee keer kort iets over de natuur en de omgeving vertellen. Dat kan, maar het hoeft niet. Per wandeling streven we naar twee begeleiders. Nieuwe begeleiders krijgen een dagcursus van de wandelbond (KWBN) aangeboden. Deze cursus is voor de deelnemers gratis. Wilt u meer informatie of heeft u interesse als vrijwillig wandelbegeleider? Bekijk dan de website: van Gezond Natuur Wandelen op: www.gezondnatuurwandelen.nl of neem contact op met Ronald van Zon via rpvanzon@planet.nl of 06 10349911.