Sint Radboud en 't Raerderhim winnen kampioenspartij schoolkaatsen 2016

LEEUWARDEN - De schoolkaatscommissie van de Gemeente Leeuwarden organiseerde gisteren, in samenwerking met kaatsvereniging ‘ ’t Oosten’ uit Wergea, de jaarlijkse Kampioenspartij voor basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs.

Er werd, evenals vorig jaar, in twee categorieën gekaatst: jongens en meisjes. De beste twee parturen bij de jongens en bij de meisjes worden op maandag 13 juni naar het Provinciaal Kampioenschap afgevaardigd. Die wedstrijd wordt gekaatst in Franeker, op Het Sjûkelân. Het is een speciale wedstrijd en heeft alles te maken met het Koninklijk bezoek aan het Sjûkelân op deze dag. Nog nooit eerder waren bij de meisjes ‘Sint Radboud’ (Jirnsum) en bij de jongens ‘ ’t Raerderhim’ (Raerd) kampioen van de gemeente Leeuwarden. Volledige uitslag MEISJES
  1. Senna Keulen en Foke Jil Bakker (Sint Radboud Jirnsum) 28 punten
  2. Amarins Bleeker en Nora Zijlstra (De Trije Doarpen Reduzum) 24 punten
JONGENS
  1. Sybrand Veldhuis, Jens Kooistra en Jelmer Drijfhout (’t Raerderhim Raerd)
  2. Ruben Sjerps en Anne Dieuwke Dijkstra (obs De Pionier Leeuwarden)
  3. Sytze-Jan de Vries en Henk Veenstra (’t Raerderhim Raerd)
Verliezerronde:
  1. Rein Breuker, Erin Kingma en Morten Verdijck (LSV Leeuwarden)
  2. Jitze Miedema en Léon Sjoerdsma (De Trije Doarpen Reduzum)