Asieldieren van de week | Boerderijkatten

LEEUWARDEN - Op aangeven van Dierenopvang De Wissel komen wekelijks asieldieren onder de aandacht.

Dit keer gaat het om meerdere boerderijkatten. Regelmatig zitten er in onze opvang katten die niet geschikt zijn om in een gezin te wonen. Dit zijn vaak de katten die of buiten geboren zijn of lange tijd ergens rondgezworven hebben. Voor deze katten zijn we op zoek naar leuke plekken buitenuit, zoals bijvoorbeeld op een boerderij of bij maneges. Ook als u buitenuit woont en een schuur of loods heeft die u muisvrij wilt houden zijn deze katten erg geschikt. Onze boerderijkatten zijn allemaal gevaccineerd en gechipt. Bovendien zijn ze gecastreerd of gesteriliseerd en dus zal de kattenpopulatie rond uw omgeving niet toenemen. Vrijheid en af en toe brokjes Het enige wat deze katten vragen is de vrijheid om kat te zijn en af en toe wat lekkere brokjes. Sommige van deze katten hebben in de toekomst zelfs nog wel kans om iets tammer te worden, maar zullen ook dan nooit echte huiskatten worden. Voor veel van deze katten echter geldt dat ze altijd vrij bang zullen blijven. Gratis naar geschikte baas De boerderijkatten zijn derhalve gratis bij ons op te halen, maar dan uiteraard wel alleen als ze een heel goed plekje krijgen. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.