Bestuurskundestudenten NHL maken zich sterk voor Fairtrade

LEEUWARDEN - Bestuurskundestudenten van de NHL voeren vandaag actie. Op die manier hopen zij dat hun hogeschool straks eindelijk Fairtrade-proof wordt.

Volgens de studenten is het enorm belangrijk dat de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) zich gaat inzetten om Fairtrade hogeschool te worden. ,,Het is raar dat wij modules krijgen over duurzaamheid en eerlijke handel, maar dat Fairtrade ondertussen nog amper is geïntegreerd in de interne organisatie’’, aldus Rixt de Jong. ,,Juist de NHL kan op dit vlak een voorbeeldfunctie vertolken. Niet alleen naar studenten maar ook naar scholen en andere organisaties." De NHL biedt op dit moment veel Nederlandse studenten een toekomstperspectief door middel van goed onderwijs. De studenten zouden graag zien dat arbeiders en boeren in ontwikkelingslanden ook betere kansen krijgen. Door als hogeschool een eerlijke prijs te betalen voor producten kan dat. De actie van de studenten vindt plaats in de Centrale Hal. Door de actie hopen zij niet alleen bewustzijn te creëren bij medewerkers maar ook bij andere studenten. De resultaten van de actie zullen op een later moment worden overhandigd aan een lid van de Raad van Bestuur.