Taalexpo aan het Oldehoofsterkerkhof

LEEUWARDEN - Het gebied rond de Oldehove en Prinsentuin krijgt naar aanleiding van Lân fan Taal, een van de grootste programma’s binnen Culturele Hoofdstad 2018, een nieuw aanzien.

Zes architecten tonen donderdag 16 juni in het Stadskantoor hun ontwerpen voor de zogenaamde Taalexpo. Iedereen is welkom, vanaf 19.30 uur. Lân fan Taal is een breed programma over meertaligheid met daarin uiteenlopende projecten, die door de hele provincie plaatsvinden door middel van bijvoorbeeld de Taalkaravaan. Toch gebeurt het vooral in het centrum van Leeuwarden. Op het Oldehoofsterkerkhof en in de Prinsentuin zullen allerlei activiteiten plaatsvinden en op een deel van de groenstrook op het Oldehoofsterkerkhof zal een nieuw paviljoen worden gebouwd, de Taalexpo. Zes architectenbureaus zijn uitgenodigd met een ontwerp voor de expo en de verbinding met de Prinsentuin te komen. Dat presenteren zij donderdag in de Stadshal aan het Oldehoofsterkerkhof.  Een deskundige adviescommissie onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade beoordeelt de inzendingen. Daarna beslist initiatiefnemer provincie Fryslân in overleg met gemeente Leeuwarden welk ontwerp uitgevoerd wordt, waar in 2017 mee wordt begonnen.