Stileven | Als je eigen vooroordelen je kunnen verrassen

Leeuwarden - Hebben wij allemaal racistische trekjes? Ik vrees van wel. Want we hebben zwart-witte koeien, maar verder zijn we opgegroeid in een witte maatschappij. Daar krijg je een tik van mee.

Laten we een test doen. ,,Wat een rot weer",  zegt een zwarte man. Denkt u dan wel eens: ,,Ga toch lekker terug naar je eigen land?” Ja / Nee. In de tram komt een zwarte jongen naast u staan. U voelt even waar uw beurs zit. Ja / Nee. Het verbaast u dat zwarte mensen ook discrimineren. Ja / Nee. Asielzoekers moeten dankbaar zijn en niet klagen over het Nederlandse eten. Ja / Nee. Hoe vaker 'ja', hoe fouter. Want waarom mogen zwarten niet klagen en discrimineren? Zijn het geen mensen dan? Vindt u de uitslag verrassend? Dan is er hoop, want: ,,Vrijheid komt, als je eigen vooroordelen je kunnen verrassen”, zegt Thomas Erdbrink, de nieuwe presentator van Zomergasten. Tekst: Ate de Jong