Theehuis Noorderbegraafplaats prettige ontmoetingsplek

LEEUWARDEN - Het voormalig baarhuisje op de Noorderbegraafplaats, meteen links van de hoofdingang, is al sinds de zomer van 2011 omgebouwd tot een stijlvol Theehuis.

De Stichting die het Theehuis beheert heeft als doelstelling de bezoekers van de begraafplaats een ontmoetingsplek te bieden en probeert langs deze weg u meer bekend te maken met de dagelijkse gang van zaken aldaar. Deze plek biedt: -  een moment van rust en bezinning -  een luisterend oor, herkenning en erkenning van het geleden verlies -  ontmoeting met anderen -  een kopje koffie of thee Daarnaast verzorgt de Stichting herdenkingsactiviteiten tijdens Allerzielen en Wereldlichtjesdag. De Stichting heeft geen winstoogmerk, waardoor zij, voor de dekking van de kosten, afhankelijk is van giften. Een groep trouwe vrijwilligers zet zich steeds belangeloos in. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom, evenals donaties. Kijk voor informatie op de website www.theehuisleeuwarden.nl of stuur een mail naar coördinatoren@theehuis.nl. Natuurlijk kunt u ook eens binnenlopen in het Theehuis.