Jorritsma spreekt tijdens College Arena ROC Friese Poort

LEEUWARDEN - Annemarie Jorritsma hield woensdagmiddag een pleidooi tijdens het 'College Arena' welke door ROC Friese Poort was georganiseerd in de Kanselarij.

,Mensen moeten leren dat ze blijven investeren in zichzelf. Je hebt in deze tijd niet meer genoeg aan je eerste opleiding", zo sprak Jorritsma. Een speciale vraag kwam van Commissaris van de Koningin John Jorritsma. Via een videoboodschap vroeg hij mevrouw Jorritsma hoe opgeleide jongeren in Friesland kunnen worden behouden. Mevrouw Jorritsma benoemde de goede samenwerking in Friesland tussen overheid, onderwijs en bedrijven en adviseerde om deze verder te versterken. De infrastructuur in Friesland is goed. Het bedrijfsleven heeft binding met de regio en dat is een kracht waarvan Friesland kan profiteren. De grote zaal in de Kanselarij was gevuld met medewerkers van onderwijsinstellingen, burgemeesters, wethouders en bedrijfsleven. Een gemengd publiek. De Kanselarij was een podium voor College Arena, een initiatief van de vijf onderwijsinstellingen in Leeuwarden: ROC Friese Poort, Nordwin College, Friesland College, NHL Hogeschool en Stenden. Drie keer per schooljaar spreekt een spraakmakende gast over actuele thema’s en krijgt het publiek alle ruimte om vragen te stellen aan deze gast. ROC Friese poort heeft dit schooljaar College Arena georganiseerd. Daarom droeg Micha van Akkeren, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Friese Poort, het stokje over aan Ton Stierhout, bestuurder van het Nordwin College.