In gesprek met provincie over toekomst Friesland

LEEUWARDEN - Het pop-upkantoor Omgevingsvisie van de provincie reist binnenkort van Franeker door naar Leeuwarden.

Van dinsdag 21 juni tot en met vrijdag 24 juni kan iedereen even binnen stappen in het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt te Leeuwarden. Hier is we een inloopruimte ingericht over de Omgevingsvisie. Ga in gesprek met de provincie over de toekomst van Friesland. In wat voor provincie wilt u in 2025-2030 wonen, werken, recreëren, kortom: leven? Omgevingsvisie: alle Friezen mogen meedenken Samen met de Fryske mienskip wil de provincie Fryslân deze vraag beantwoorden. De inbreng vormt een basis voor de nieuwe Omgevingsvisie.  De inloopruimte in het provinciehuis is open op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur en donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Na Leeuwarden reist het kantoor nog door naar Bolsward. De eerste reacties komen al binnen, denkt u ook mee? ,,We hebben al veel reacties uit onze mienskip ontvangen”, vertelt gedeputeerde Klaas Kielstra. ,,Ik ben heel blij dat mensen bereid zijn om mee te denken en wil iedereen oproepen om dat ook te doen. Wij horen graag via onze website en in de pop-upkantoren hoe de Friezen willen meedoen met het maken van de Omgevingsvisie én welke onderwerpen ze belangrijk vinden. Na de zomer gaan we wederom over deze onderwerpen in gesprek met de Friezen, belangenpartijen en overheden.” Waarom een Friese Omgevingsvisie? In 2019 gaat de nieuwe omgevingswet in werking. Deze wet vervangt veel bestaande wetten op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Friese inkleuring leggen we vast in de Friese Omgevingsvisie. Met als uitgangspunt: meer samenhang in beleid en regelgeving, met meer ruimte voor initiatieven. Kijk voor meer informatie en een overzicht van de binnengekomen reacties op www.fryslan.frl/omgevingsvisie en @OmgevingsvisieF.