Provinciale Staten van Fryslân willen waarnemend commissaris

LEEUWARDEN - De fractievoorzitters van Provinciale Staten adviseren minister Plasterk om een waarnemend commissaris van de Koning te benoemen.

De reden is dat Fryslân vanaf half september geen commissaris heeft. De huidige commissaris John Jorritsma wordt namelijk op 13 september geïnstalleerd als burgemeester van Eindhoven. De aanpak om te komen tot een nieuwe commissaris gaat enkele maanden duren. Het benoemen kan op zijn vroegst in december. De nieuwe commissaris begint waarschijnlijk begin volgend jaar. De Staten willen de inwoners van Fryslân betrekken bij het vaststellen van de eigenschappen van de nieuwe commissaris. Namens alle Statenfracties spreekt Johan Tjalsma: ,,Een nieuwe commissaris vinden is een bijzonder moment. Dat moeten we goed doen en daar de tijd voor nemen. We willen de inwoners naar hun mening vragen. Dat kost tijd. Natuurlijk moet Fryslân wel een commissaris hebben. Daarom adviseren wij de minister om een waarnemer te benoemen.” Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het benoemen van de commissaris van de Koning. De ministerraad stemt uiteindelijk over de benoeming van de nieuwe commissaris.