Expositie Anja Zwanenburg in ‘Hert fan Fryslân’

GROU - Fotografe Anja Zwanenburg belicht in een boeiende expositie water in al zijn verschijningsvormen.

Niet alleen met foto’s, maar ook in collages is het thema op abstracte wijze uitgebeeld. De expositie wordt op 1 juli geopend door Tweede Kamerlid Lutz Jacobi uit Wergea en is van 2 juli tot 12 september in het museum in Grou (www.museumhertfanfryslan.nl) te zien. In die periode kan de bezoeker ook de vaste exposities in het museum op een andere manier -‘mindful’- bekijken en beleven. Anja Zwanenburg heeft iets met water. Ze wordt er altijd naar toe getrokken. Water geeft ruimte en prikkelt en ontspant alle zintuigen: niet alleen visueel, maar ook door geur, het geluid van klotsend water en het gevoel van wind door je haren. Dit gevoel vertaalt ze in haar werk, dat ook de ruimte en vrijheid van het Friese landschap laat zien. Fotozwerftochten Tijdens de expositie-periode verzorgt zij ook workshops in de vorm van fotozwerftochten. Ze zoekt met de deelnemers de waterkant op om het thema op allerlei manieren in beeld te brengen. De deelnemers krijgen een fotowaaier met opdrachten. Deze zijn ook los te koop in het museum. De fotozwerftochten zijn op woensdagavond 13 en 27 juli (zie www.az-fotografie.nl, aanmelden via: info@az-fotografie.nl). Mindful fotograferen Daarnaast geeft zij workshops ‘mindful fotograferen’ ook rond het thema ‘Water’. Daarbij gaat het om het omzetten van belevingen en ervaringen in foto’s. Niet het eindresultaat is het belangrijkst, maar het proces van het fotograferen zelf: contact maken met je onderwerp en er verbinding mee voelen. De foto komt dan van binnenuit en is geen plaatje op afstand. De workshops Mindful fotograferen zijn op dinsdagochtend 12 en 26 juli (zie www.mindful-fotograferen.nl, aanmelden via: info@az-fotografie.nl).