Asieldier van de week | Konijntje Giel

LEEUWARDEN - Op aangeven van Dierenopvang De Wissel komen wekelijks asieldieren onder de aandacht.

Dit keer gaat het om konijntje Giel. Giel is op zoek naar een vaste rots in de branding, hij kan nog wat persoonlijke begeleiding gebruiken, om zijn zelfvertrouwen wat groter te maken. Wie helpt Giel daarbij? Voor Giel zoeken wij een goed plekje waar hij voldoende ruimte krijgt, afleiding in de vorm van bijvoorbeeld speelgoed en takjes om aan te knagen. Ook plaatsen wij Giel alleen als hij het gezelschap krijgt van een ander konijn (vrouwtje). Let op! Giel werd op 21 juni jl. gecastreerd. In ieder geval tot twee weken na de castratie kan hij nog niet samen met een vrouwtje gehouden worden. Giel kost 60 euro. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.