SF Deinum bundelt meer dan 100 jaar gezamenlijke historie

DEINUM - De vier sportverenigingen Sparta ’59, TDK, DTD en S&S worden officieel samen één omnivereniging: SF Deinum. De nieuwe club heeft een sterke regionale functie en is klaar voor de toekomst.

Na meer dan twee jaar van intensieve voorbereidingen en samenwerking wordt het nieuwe complex in Deinum donderdag 30 juni eindelijk  in gebruik genomen. Het officiële tekenmoment door de notaris, bestuursleden en de jongste leden van de vier sportverenigingen vindt om 16.00 uur plaats. Een feestelijk en historisch moment. De huidige verenigingen zullen bij notariële akte van fusie ophouden te bestaan. SF Deinum is dan een feit. De jongste leden van de vier verenigingen zijn aanwezig in de kleding van hun huidige vereniging. De toekomst van Deinum mag ook een handtekening onder de akte zetten. Daarna wordt het nieuwe tenue onthuld door een erelid van TDK. Leden van de sportverenigingen, inwoners van Deinum en omliggende dorpen en andere betrokken partijen zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Gezamenlijk zal men een toost uitbrengen op de nieuwe omnivereniging.   Dat het bundelen van de krachten en kwaliteiten van de vier verenigingen bijzondere resultaten oplevert, is de afgelopen periode al gebleken. Er is onder andere gewerkt aan een plan voor een moderne en duurzame sportaccommodatie, een professioneel tenue is ontwikkeld en er ligt een sponsorbrochure. Dit is het resultaat van het werk van meer dan vijftig vrijwilligers. Zij hebben de afgelopen periode in hun vrije tijd tot in de late uurtjes gewerkt aan de totstandkoming van de professionele omnivereniging SF Deinum. In Deinum en omliggende dorpen is men ontzettend trots dat SF Deinum nu officieel ‘yn byld’ komt.   SF Deinum telt op 30 juni meer dan 400 leden. Korfbal, voetbal, kaatsen, gymnastiek en volleybal zijn de sporten die je kan beoefenen bij de nieuwe vereniging. SF Deinum verwacht in de toekomst andere sporten hier aan toe te kunnen voegen. De leden komen niet alleen uit Deinum. Maar ook uit omliggende dorpen zoals Blessum, Boksum, Jellum, Hyleard en Weidum. Deze regionale binding is ontzettend belangrijk voor de nieuwe omnivereniging. Het nieuwe sportcomplex is straks een plek waar iedereen van harte welkom is. Om te sporten of om gewoon een kopje koffie te drinken langs de lijn. Het complex moet een verbindende plek worden voor de regio.