Fairtrade certificaten voor Leeuwarder organisaties

LEEUWARDEN - De werkgroep Fairtrade Gemeente Leeuwarden heeft 22 juni jl. certificaten uitgereikt in het gebouw van de NHL.

Raadslid Frits Rijpma overhandigde namens de werkgroep 15 certificaten aan organisaties uit de gemeente Leeuwarden. Onder de ontvangers van het certificaat waren onder andere een aantal Leeuwarder kerken, groothandels Sligro en Makro en de Wereldwinkel uit de gemeente. Ook Fier Fryslan en ‘Welcome  to the village’ waren daarbij: zij kregen een MVO certificaat voor hun inzet op het gebied van duurzame ontwikkeling. De vrijwilligers van de werkgroep zetten zich in om voor de gemeente Leeuwarden de titel ‘Fairtrade Gemeente’ te behalen. Zij prezen tijdens de uitreiking de Leeuwarder bedrijven en organisaties voor hun gebruik van Fairtrade producten en de communicatie daarover. Onder andere de Grote of Jacobijnerkerk, de Fontein, de Waalse kerk, de Schakel en de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden namen een certificaat in ontvangst. Ook Friesblond, Kabinett, Repelsteeltje en Coffee central en het Grand Café van het Friesland College namen een certificaat in ontvangst. Vrijwilligers van de wereldwinkels in Grou, Wergea en Leeuwarden werden eveens door de werkgroep in het zonnetje gezet. Na afloop van de uitreiking presenteerden studenten van de NHL het resultaat van hun actie om de NHL een Fairtrade school te maken: zij verzamelden vorige week ruim 400 handtekeningen van studenten en personeel. Het bestuur kon helaas niet aanwezig zijn om de handtekeningen in ontvangst te nemen.