3,5 ton voor Natuurmuseum Fryslân

LEEUWARDEN - Het Natuurmuseum Fryslân krijgt 3,5 ton subsidie van de Provinsje Fryslân voor Friesland onder Water 3.0.

Het gaat hier om een compleet vernieuwde opzet én forse uitbreiding van de zeer populaire presentatie Friesland onder Water, waarbij een beeld wordt gegeven van wat zich onder de waterspiegel afspeelt in onze waterrijke provincie. Met deze bijdrage van de Provinsje wordt groen licht gegeven voor de realisatie van dit project. Met de verhuizing van het depot van het Natuurmuseum naar het nieuwe Kolleksjesintrum Fryslân kwam de volledige kelderverdieping vrij. Alhoewel het depot in de kelder van het Natuurmuseum prima voldeed en ruimte genoeg bood voor toekomstige uitbreiding van de collectie, heeft het Natuurmuseum ingestemd met deze plannen. Doorslaggevend daarbij was dat de vrijgekomen ruimte van het depot de mogelijkheid bood om nieuwe plannen voor Friesland onder Water (FOW) te gaan ontwikkelen. De eerste versie van Friesland onder Water werd in 1993 gerealiseerd en zorgde in het openingsjaar meteen voor een record aantal bezoekers. Na de grote verbouwing van 2005 kwam de tweede (huidige) versie van FOW gereed. In al die jaren is deze zaal een van de meest aansprekende presentaties van het museum geweest. FOW werd en wordt gewaardeerd bij bezoekers groot en klein, zowel uit eigen land als door buitenlandse bezoekers. Met de toekenning van de subsidie van de Provinsje Fryslân is het startsein gegeven voor de realisatie van Friesland onder Water 3.0. Met deze nieuwe presentatie wordt een flinke stap gemaakt in verdere profilering van het Natuurmuseum. Het zoet water milieu wordt uitgebreid met het zoute water van het Werelderfgoed Waddenzee en de dieren en planten die daar thuishoren. Geheel nieuw is dat bezoekers er niet meer lopend door heen zullen gaan maar met een echte ‘ride’. Rides worden al langer in de museumwereld toegepast, met name in Engeland, maar in Nederland is dit nog betrekkelijk nieuw. Friesland onder Water 3.0 zal klaar zijn begin 2018 en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de Culturele Hoofdstad. Het Natuurmuseum is zeer verheugd over de 3,5 ton van de Provinsje Fryslân. Niet alleen vanwege de financiële bijdrage, maar ook vanwege de betrokkenheid van de provincie bij dit project waarmee toezeggingen door andere fondsen realistischer worden.