Meer dan 100 jaar historie gebundeld: SF Deinum

DEINUM - De krachten van de vier sportverenigingen in Deinum werden donderdagmiddag 30 juni formeel gebundeld.

Sparta ’59, TDK, DTD en S&S zijn nu officieel één omnivereniging: SF Deinum. De sportkantine in Deinum zat vol met jeugd-, bestuur- en seniorenleden van de vier sportverenigingen en andere belangstellenden. In Deinum en omliggende dorpen is men ontzettend trots dat SF Deinum nu officieel een omnivereniging is: een professionele vereniging voor verschillende takken van sport waar iedereen van harte welkom is met een sterke regionale binding. Na meer dan twee jaar van intensieve voorbereiding en samenwerking is het éindelijk zover. Historisch en feestelijk Het gejuich voor SF Deinum klonk luid door de straten van Deinum. De jongste jeugdleden van de vier verenigingen gingen met trekker en wagen door het dorp om het historische en feestelijke moment te vieren en inwoners op te roepen naar de sportkantine te komen. Na de ronde door het dorp was er een korte ceremonie. Vicevoorzitter Sjoerdje van der Meer benadrukte in haar toespraak dat ze ontzettend blij en trots is op al het werk dat door meer dan vijftig vrijwilligers van de oude verenigingen is verzet. ,,De expertise van al deze leden willen we ook graag voor SF Deinum inzetten. Het nieuwe sportcomplex kan straks een verbindende plek zijn voor het hele dorp. Natuurlijk ligt het ook gevoelig voor sommige leden en dat begrijpen wij als bestuur heel goed. Je laat meer dan 100 jaar gezamenlijke historie achter je, dat is niet niks." Notariële akte De bestuursleden tekenden na de toespraak een document waardoor de vier sportverenigingen bij notariële akte van fusie ophouden te bestaan. De jeugdleden mochten een akte van oprichting van SF Deinum ondertekenen. De akte krijgt straks een mooie plek in het nieuwe sportcomplex. Nadat alle handtekeningen waren gezet werd het glas geheven en een toost uitgebracht op SF Deinum. De ceremonie werd afgesloten met de onthulling van het nieuwe tenue door erelid Freerk van der Meer. Deinum én omliggende dorpen SF Deinum telt op 30 juni meer dan 400 leden. Korfbal, voetbal, kaatsen, gymnastiek en volleybal zijn de sporten die je kunt beoefenen bij de nieuwe vereniging. SF Deinum verwacht in de toekomst andere sporten hier aan toe te kunnen voegen. De leden komen niet alleen uit Deinum maar ook uit omliggende dorpen zoals Blessum, Boksum, Jellum, Hilaard en Weidum. Deze regionale binding is ontzettend belangrijk voor de nieuwe omnivereniging. Het nieuwe sportcomplex is straks een plek waar iedereen van harte welkom is. Om te sporten of om gewoon een kopje koffie te drinken langs de lijn. Het complex moet een verbindende plek worden voor de regio.