Asieldier van de week | Kater Rocky

LEEUWARDEN - Op aangeven van Dierenopvang De Wissel komen wekelijks asieldieren onder de aandacht.

Dit keer gaat het om kater Rocky. Rocky is een zelfstandige kat van 7 jaartjes jong. Hij geeft de voorkeur aan buiten in plaats van de hele dag op schoot te liggen. Aandacht is welkom maar wel op zijn manier. Het moet namelijk niet te lang duren. Rocky gaat binnen goed met andere katten om. Buiten doet hij zich toch voor als de stoere kat tegenover andere katten. Naar honden toe is hij niet zo stoer want die is hij niet gewend. Door zijn zelfstandige karakter plaatsen we hem niet bij kinderen en andere huisdieren. Kunt u Rocky een gouden mand met uitloop naar buiten bieden? Kom dan kennismaken met deze stoere rode kater! Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.