Hoge waardering voor dienstverlening Keunstwurk

LEEUWARDEN - Het culturele veld geeft een hoge waardering aan de dienstverlening van Keunstwurk.

De waardering blijkt uit het tevredenheidsonderzoek dat Keunstwurk begin 2016 uitvoerde onder haar relaties. In het onderzoek is de waardering voor de inhoud van het advies, de ondersteuning, de samenwerking en het contact met de medewerkers meegenomen. Met een score van gemiddeld 4 op een schaal van 5, waarbij 1 slecht is en 5 heel goed, wordt de dienstverlening van Keunstwurk hoog gewaardeerd. De hoogste waardering geeft het veld aan de ondersteuning van en samenwerking met Keunstwurk. Advies, ondersteuning en samenwerking In 2015 gaf keunstwurk ruim 800 adviezen. De adviezen lopen uiteen van een eenvoudige vraag via telefoon of e-mail tot ingewikkelde langdurige adviestrajecten bij bijvoorbeeld infrastructurele projecten of concept-ontwikkeling. In hetzelfde jaar ondersteunde Keunstwurk het culturele veld door het organiseren van bijeenkomsten voor meer dan 17 netwerken, bijvoorbeeld het netwerk iepenloftspullen of het netwerk onderwijs. Daarnaast ondersteunt Keunstwurk door het samenwerken aan of begeleiden van projecten op het gebied van muziek, erfgoededucatie en amateurtheater. Ook behoort het schrijven van subsidieaanvragen, visieontwikkeling, secretariële werkzaamheden en financiële administratie voor koepelorganisaties tot de ondersteuning van Keunstwurk. Verder ondersteunt Keunstwurk de kunst- en cultuursector door het organiseren van provinciale prijzen, zoals de Vredeman de Vriesprijs voor vormgeving en de Pyt van der Zeepriis voor amateurtoneel. Keunstwurk organiseerde in 2015 meer dan 30 workshops en cursussen ter ondersteuning van onderwijsprofessionals, zelfstandige ondernemers in de culturele sector en amateurkunstenaars. Keunstwurk werkt samen met meer dan 90 partners in de culturele sector, maar ook met partijen uit de sectoren onderwijs en zorg en welzijn.