Beperkte verkeershinder op de N31 ter hoogte van aquaduct Langdeel

LEEUWARDEN - Bouwconsortium Wâldwei.com start vrijdag 8 juli, in opdracht van Rijkswaterstaat, met herstelwerkzaamheden aan het aquaduct Langdeel bij Leeuwarden.

In verband met de werkzaamheden is er van 8 juli  tot 28 augustus beperkte verkeershinder op de N31 nabij het aquaduct voor het verkeer in beide richtingen. Naast een snelheidsbeperking zal de linkerrijstrook in beide richtingen voor de duur van het herstel worden afgesloten. Op de N31 ter hoogte van aquaduct Langdeel geldt over de lengte van ongeveer 1 km gedurende de hele periode een snelheidsbeperking van 70 km/u. Ter hoogte van het aquaduct wordt een barrier geplaatst als scheiding tussen werkterrein en verkeer.  De scheepvaart over het aquaduct Langdeel kan tijdens de werkzaamheden ongehinderd doorgang vinden. Ook het fietspad op het aquaduct blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden zijn het vervolg op de werkzaamheden die in 2013 en 2014 eveneens zijn uitgevoerd op de andere pijlers van het aquaduct. Het gaat om herstelwerkzaamheden aan het beton boven de oplegblokken, waar tijdens de bouw van het aquaduct vervuiling is achtergebleven. Om het herstel uit te kunnen voeren zal het aquaduct in het middengedeelte 4 mm omhoog getild worden. Daarvoor zal vanaf 8 juli een staalconstructie worden opgebouwd. Wâldwei.com is tot 2023 verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de N31 over het gehele traject van Hemriksein tot aan Drachten (22 km). Dit als onderdeel van het  DBFM-contract RW 31 met Rijkswaterstaat voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het langjarige onderhoud van de N31. Meer info op: www.waldwei.com.