Op naar een Fairtrade NHL Hogeschool

LEEUWARDEN - Studenten van de NHL hebben op 10 juni bij de NHL in de Centrale Hal handtekeningen verzameld op een grote banaan om een Fairtrade Hogeschool te worden.

Door deze actie hopen zij bewustzijn te creëren bij medewerkers en bij studenten. De resultaten van deze handtekeningenactie zijn op dinsdag 5 juli overhandigd aan Eddy Hus van de Raad van Bestuur. Hij is onder de indruk van de motivatie van de studenten en gaat deze zomer serieus kijken hoe de Hogeschool hier aan mee kan werken. Volgens de studenten is het enorm belangrijk dat de NHL zich gaat inzetten om Fairtrade Hogeschool te worden. ,,Het is raar dat wij modules krijgen over duurzaamheid en eerlijke handel maar dat Fairtrade ondertussen nog amper is geïntegreerd in de interne organisatie’’, aldus Rixt de Jong. Juist de NHL Hogeschool kan op dit vlak een voorbeeldfunctie vertolken. Niet alleen naar studenten maar ook naar scholen en andere organisaties. De NHL Hogeschool biedt op dit moment veel Nederlandse studenten een toekomstperspectief door middel van goed onderwijs. De studenten zouden graag zien dat arbeiders en boeren in ontwikkelingslanden ook betere kansen krijgen. Door als Hogeschool een eerlijke prijs te betalen voor producten kan dat.