Asieldier van de week | Poes Nijntje

LEEUWARDEN - Op aangeven van Dierenopvang De Wissel komen wekelijks asieldieren onder de aandacht.

Dit keer gaat het om poes Nijntje. Nijntje is samen met Siepie en Roetie bij ons binnengekomen na het overlijden van hun eigenaresse. Ze hebben altijd bij een ouder persoon gewoond en zijn niet heel veel gewend. Met name Nijntje is wel heel gek op aandacht en kan heel goed kopjes geven. In het begin is ze een tikkeltje onzeker maar een lief en aanhankelijk poesje is het zonder twijfel. We schatten Nijntje op ongeveer 5 jaar. We denken dat het voor Nijntje wel beter is om bij een andere sociale kat geplaatst te worden. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.