Kransen voor Boukje, Andrea en Geke in Stiens

STIENS - De dames eerste klas was op zaterdag 9 juli te gast bij Keatsclub 'De Boer' uit Stiens.

Zij verkaatsten een 'door elkaar loten wedstrijd'. Negen parturen plus een 'losse dame' hadden zich aangemeld en dat betekende bijloten. De dames kwamen minimaal twee keer in actie want er was tevens een herkansingsronde. Uiteindelijk drongen de parturen Boukje Houtsma (Groningen), Andrea Kroes (Gauw), Geke de Boer (Wergea) en Fenna Kramer (Winsum), Leila Janneke Moufakkir (Reduzum), Sanne Hylkema (Gauw) door tot de finale van de winnaarsronde. De finale ging van begin tot eind (1-1, 2-2, 3-3, 4-4 én 5-5, red.) gelijk op. Bij 5-5 en 6-0 stelde Andrea de kransen tenslotte veilig middels een zitbal. De derde prijs ging naar Hester Bruinsma (Wommels), Jennie Terpstra (Mantgum) en Corina de Vries (Beetgum). De eerste prijs in de verliezersronde was voor Serena Hovenga (Marsum), Martine Tiemersma (Easterein) en Melissa Rianne Hiemstra (Stiens), zij versloegen het partuur Annet de Haan (St, Annaparochie), Jeska Terpstra (Easterein) en Marije Hellinga (Deinum). Tekst en foto: Henk Hempenius