Stileven | Sille wy ien drinke?

Leeuwarden - Dertig jaar werkte hij hard en met hart en ziel in de horeca. Toen ging er iets helemaal mis tussen hem en z'n baas. Er volgden rechtszittingen en ze namen afscheid. Nee, dat is nou net het probleem: ze namen géén afscheid.

De baas kon het niet opbrengen om ruimhartig tegen z'n werknemer te zeggen: ,,Het is vreselijk dat het het laatste jaar zo fout is gegaan tussen ons, maar je was dertig jaar een gouden kracht.” Tien jaar geleden is dat nu, maar het schrijnt nog steeds. Ze hebben nooit weer een woord gewisseld. Koppig en onmachtig. Vorige week troffen ze elkaar, bij de diploma-uitreiking van hun kinderen. ,,Sille wy ien drinke?”, zei de baas. Ze zochten een rustige plek en spraken. Over misverstanden en spijt. En, na het vierde pilsje, over wederzijdse waardering. 'Sille wy ien drinke?', vier woorden; Zo simpel kan het zijn. Tekst: Ate de Jong