‘Kofje by de boer’ tijdens Nationale Burendag

LEEUWARDEN - Boerenbedrijven kunnen zich uiterlijk deze maand inschrijven voor de Nationale Burendag die op 24 september plaats vindt. Dit is een landelijke dag die in het teken staat van het vieren en bevorderen van contacten tussen buren.

Een mooi moment voor boeren om aan te sluiten en hun buren uit te nodigen voor een kopje koffie op het bedrijf. De boer en buur samen om tafel geeft mogelijkheden om contacten te versterken en te praten over voedselproductie, keuzes die de ondernemer maakt, regelgeving, het leven op de boerderij en het bespreken van bouw- en toekomstplannen. Voor de boer is het ook interessant om te weten hoe buren het ervaren om vlak bij zijn bedrijf te wonen. Heeft u een boerenbedrijf in Fryslân en wilt u de contacten met uw buren versterken? Doe dan mee met ‘Kofje by de boer’ tijdens Nationale Burendag 2016! Aanmelden? Stuur voor 1 augustus 2016 een mailtje naar Jenneke van der Heide j.vanderheide@nordwincollege.nl  of bel naar 058-2534000/0610645560 Voor meer informatie kunt u  kijken op www.nordwincollege.nl/cursus-en-contract/evenementen/kofje-by-de-boer ‘Kofje by de boer’ wordt geïnitieerd door Nordwin College in opdracht van de Provinsje Fryslân. De communicatie tussen boeren en burgers is een beleidsspeerpunt uit de Lânbouaginda Foarútbuorkje II van de Provinsje. Het is de bedoeling om ‘Kofje by de Boer’ ieder jaar te laten plaatsvinden.