Asieldier van de week | Teefje Rox

LEEUWARDEN - Op aangeven van Dierenopvang De Wissel komen wekelijks asieldieren onder de aandacht.

Dit keer gaat het om Rox. Rox is een vrolijke (Engelse) Stafford teef van ongeveer 6,5 jaar. Ze is naar mensen heel lief, maar of ze met andere dieren overweg kan weten we helaas niet zeker omdat ze gevonden is. Rox gaat graag mee een rondje wandelen, maar doordat ze behoorlijk stevig is moet dit rustig opgebouwd worden. Ook is het belangrijk dat ze bij haar nieuwe baas rustig werkt naar een gezonder gewicht. Op dit moment is Rox een enthousiaste, maar niet erg drukke hond. Of ze inderdaad zo rustig is als nu zal moeten blijken nadat ze wat gewicht verloren heeft. Ze heeft qua commando's nog niet heel veel geleerd, maar ze let goed op de baas, is vrij makkelijk en wil graag wat met je doen! Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.